27 มค. 2564 เวลา น..

login
รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด  อายุไม่เกิน 75 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (ในวันและเวลาราชการ) สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่หน้า Dowload สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เบอร์ (053)122819 - 21

thumbnail