16 ธค. 2561 เวลา น..

ระบบสมาชิก

เชิญชวนเสนอประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้า และอาหารในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และมีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า และอาหารบริเวณพื้นที่ด้านข้าง และด้านหลัง ของโรงพลศึกษา 2 จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์เข้าเสนอประกวดราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ทุกวันราชการ (สามารถดาวโหลดแบบเสนอราคาได้ตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้)

thumbnail