29 ตค. 2564 เวลา น..

X-Close
ประชุมผู้แทนสมาชิกและผู้ประสานงานกลุ่มท้องถิ่น

การประชุมผู้แทนสมาชิกประจำหน่วยและการประชุมผู้ประสานงานกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น

เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 ณ กรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

thumbnail