25 พค. 2567 เวลา น..

X-Close
"ทุกคำถาม มีคำตอบ อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสหกรณ์ สอบถามได้ที่สำนักงานสหกรณ์"
ชื่อหน่วยงาน :
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ จำกัด
เว็บไซต์ :
www.chiangmai-esc.net
อีเมล์ :
chiangmai-edu@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
36/2 ซอย 28 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ :
(053) 122819 – 21
มือถือ :
081-9935312, 084-5029173, 084-9865567
โทรสาร :
(053) 122733