29 ตค. 2564 เวลา น..

X-Close
งานมุทิตาจิต ประจำปี 2563

สหกรณ์ฯ จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ภัทตาคารตูลู่ ที่ผ่านมา

thumbnail