25 พค. 2567 เวลา น..

X-Close
การอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาสหกรณ์ฯได้จัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ ณ โรงแรม @รวมโชค โฮเทล

นำโดย ประธานกรรมการ , คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 , ที่ปรึกษา , ผู้ตรวจสอบกิจการ , ผู้ควบคุมภายใน และเจ้าหน้าที่

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail