23 กพ. 2567 เวลา น..

X-Close
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก หลักสูตร การออกแบบร้านค้าออนไลน์บน Facebook

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
หลักสูตร การออกแบบร้านค้าออนไลน์บน Facebook "สอนปฏิบัติ...การสร้างเพจขายสินค้า"

เมื่อวันที่ 26  มีนาคม  2566 

ณ โรงแรม @รวมโชค โฮเทล

 

thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail