03 มิย. 2563 เวลา น..

login
ประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อใช้รับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในด้านการทำธุรกรรมด้านต่าง ๆ สำหรับสมาชิกเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ  เพื่อชาติ"  ตามประกาศของสหกรณ์ฯ ฉบับนี้ (คลิกโหลดเอกสาร 1) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์สำนักงาน (053)122819 - 21  โทรศัพท์มือถือ 084-5029173, 080-8545235, 081-9935312 หรือทาง Line ID : @173tmjak หรือ Email : chiangmai-edu@hotmail.co.th

thumbnail