03 ธค. 2563 เวลา น..

login
งดรับสมัครสมาชิกในเดือนธันวาคม 2563

งดรับสมัครสมาชิกทุกประเภทในเดือนธันวาคม 2563 โดยมีผลสำหรับผู้ที่ได้ยื่นใบสมัครสมาชิกมาหลังจากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และหน่วยงานบางหน่วยงานที่สหกรณ์ฯ ได้ทำการประมวลผลส่งยอดหักประจำเดือนไปก่อนหน้านี้แล้ว

thumbnail