13 มิย. 2564 เวลา น..

ยกเลิกประกาศเชิญชวนยื่นซองประกวดราคาเช่าพื้นที่ขายของในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563