13 เมย. 2564 เวลา น..

login
เปิดให้บริการเงินกู้โครงการใหม่สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เริ่ม 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

สหกรณ์ฯ เปิดให้กู้ "โครงการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อความมั่นคงของชีวิต" สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564  เป็นต้นไป (หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ตามประกาศสหกรณ์ฯ

thumbnail