14 สค. 2565 เวลา น..

X-Close
เปิดรับสมัครผู้ลงรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2565 - 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย ถึง วันที่ 25 พ.ย 2564 ในเวลา 09.00 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการ

ปิดรับสมัครผู้ลงรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2565 - 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย ถึง วันที่ 25 พ.ย 2564 ในเวลา 09.00 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการ โดยผู้สมัครลงรับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติตามประกาศสหกรณ์ฯ ตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ (สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่หน้า Download)

 

thumbnail