29 มิย. 2565 เวลา น..

X-Close
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - วันที่ 17 มิถุนายน 2565  ในเวลาทำการ (รายละเอียดตามประกาศแนบ) 

thumbnail