25 พค. 2567 เวลา น..

X-Close
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจกองใหม่ คือ สส.ชสน.2 เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ ที่มีอายุไม่เกิน 85 ปี ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2566 นี้ (อ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบมาด้วยนี้)

ด้วยชมรมสหกรณ์ออมทรัพยืสามัญศึกษาภาคเหนือ ได้จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ 2 (สส.ชสน.2) ขึ้น ได้รับการจดทะเบียนสมาคมฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ได้ตอบรับเป็นศูนย์ประสานงานฯ ของสมาคมฯ ดังกล่าวแล้ว จะเปิดรับสมัครสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ  ที่มีอายุไม่เกิน 85 ปี ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2566 นี้ ขอเรียนเชิญสมาชิกผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ Website ของสหกรณ์ฯ และจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และมาสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในเวลาทำการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ (053) 122819 - 21

thumbnail