23 กพ. 2563 เวลา น..

login
เปิดให้บริการเงินกู้สามัญกรณ๊พิเศษฯ ประเภทลดหนี้สถาบันการเงินอื่นของสมาชิกกลุ่มข้าราชการครู

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้เปิดให้บริการเงินกู้สามัญกรณ๊พิเศษฯ ประเภทลดหนี้สถาบันการเงินอื่นของสมาชิกกลุ่มข้าราชการครู ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

thumbnail