23 กพ. 2563 เวลา น..

login
เปิดให้ยื่นแบบขอรับทุนบุตรสมาชิก (สามัญ) ของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค ถึง วันที่ 30 มิ.ย 2562

สมาชิกสามัญของสหกรณ์ฯ สามารถย่ื่นแบบขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค - 30 มิ.ย 2562 ทุนการศึกษาที่จะให้ มีมูลค่าทุนละ 1,500 บาท จำนวน 200 ทุน สามารถดาวโหลดแบบขอรับทุนได้ที่ Website  หรือขอรับแบบขอรับทุนได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครแบบขอรับทุนบุตร หน้าดาวน์โหลด ลำดับที่ 39

thumbnail