19 ตค. 2562 เวลา น..

login
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

สอบคััดเลือกในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ อาคาร 2 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (อ่านรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ)

thumbnail