03 มิย. 2563 เวลา น..

login
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ มาลงเวลาสอบสัมภาษณ์วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 09.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

thumbnail