14 สค. 2565 เวลา น..

X-Close
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้บริการเงินกู้โครงการใหม่สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เริ่ม 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โหลดเอกสาร 1

สหกรณ์ฯ เปิดให้กู้ "โครงการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อความมั่นคงของชีวิต&q.. [2564-06-24]

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด โหลดเอกสาร 1

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิก.. [2564-06-24]

อ่านระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โหลดเอกสาร 1

อ่านระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ได้ที่นี่เลยค่ะ [2564-01-12]

งดรับสมัครสมาชิกในเดือนธันวาคม 2563 โหลดเอกสาร 1

งดรับสมัครสมาชิกทุกประเภทในเดือนธันวาคม 2563 โดยมีผลสำหรับผู้ที่ได้ยื่นใบสมัคร.. [2564-05-22]

รับสมัครสมาชิก สคก. (กรณีพิเศษ) เฉพาะสมาชิกสามัญที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี นับตามปีปฏิทิน โหลดเอกสาร 1

เปิดรับสมัครสมาชิก สคก. (กรณีพิเศษ) เฉพาะสมาชิกสามัญที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้.. [2563-08-28]

ประกาศการจัดสรรจำนวนทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2563 โหลดเอกสาร 1

- ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่จะให้ในปีการศึกษา 2563 มีมูลค่าทุนละ 1,50.. [2563-07-30]