09 ธค. 2562 เวลา น..

login
head-people

นายบรรจง พลฤทธิ์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้ลงเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 - 2564 โหลดเอกสาร 1

รับสมัครผู้ลงเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 - 2564 ระหว่างวันที่.. [2562-11-01]

เชิญชวนเสนอประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า และอาหาร ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โหลดเอกสาร 1

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดประชุม.. [2562-11-06]

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 จำนวน 200 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท โหลดเอกสาร 1

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 สหกรณ์ฯ จะดำเนินกา.. [2562-08-28]

อ่านทั้งหมด

บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
สถานที่ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ จำกัด
36/2 ซอย 28 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ (053) 122819 – 21
โทรสาร (053) 122733

แผนที่สหกรณ์

เลขที่บัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 547-1-29461-0

ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลด...