22 มค. 2565 เวลา น..

X-Close
head-people

นายบรรจง พลฤทธิ์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โหลดเอกสาร 1

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบ.. [2564-11-02]

ปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อรวมหนี้ฯ สำหรับข้าราชการครู เร่ิม 1 ก.ย 2564 ถึง 31 ต.ค 2564 โหลดเอกสาร 1

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอ.. [2564-09-02]

อ่านทั้งหมด

สถานที่ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ จำกัด
36/2 ซอย 28 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ (053) 122819 – 21
โทรสาร (053) 122733

แผนที่สหกรณ์

เลขที่บัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 547-1-29461-0

ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลด...