18 มีค. 2561 เวลา น..

ระบบสมาชิก

head-people

นายยงยุทธ สรรพอุดม

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเงินปันผล ประจำปี 2560 แล้ว เร่ิม 1 ส.ค 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560 นี้ โหลดเอกสาร 1

กำหนดให้สมาชิกแต่ละคนสามารถกู้ได้ร้อยละ 90 ของเงินปันผลของปีก่อน รวมกับร้อยละ .. [2560-07-31]

อ่านทั้งหมด

บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
สถานที่ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ จำกัด
36/2 ซอย 28 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ (053) 122819 – 21
โทรสาร (053) 122733

แผนที่สหกรณ์

เลขที่บัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 547-1-29461-0

ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลด...