26 มค. 2563 เวลา น..

login
head-people

นายบรรจง พลฤทธิ์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น และนักเรียนที่มีผลการออมดีเด่น ประจำปี 2562 โหลดเอกสาร 1

(1) รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการออมทรัพย์ดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ไ.. [2563-01-02]

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2562 โหลดเอกสาร 1

(1) สมาชิกอาวุโสที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 25.. [2563-01-02]

ประกาศแจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สสอค. สำหรับปี 2563 (เพิ่มเติม) โหลดเอกสาร 1

เรียน สมาชิก สสอค. ทุกท่าน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู.. [2562-12-25]

อ่านทั้งหมด

บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
สถานที่ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ จำกัด
36/2 ซอย 28 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ (053) 122819 – 21
โทรสาร (053) 122733

แผนที่สหกรณ์

เลขที่บัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 547-1-29461-0

ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลด...