16 ธค. 2561 เวลา น..

ระบบสมาชิก

head-people

นายบรรจง พลฤทธิ์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเสนอประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้า และอาหารในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โหลดเอกสาร 1

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดประชุม.. [2561-11-08]

งดรับสมัครสมาชิกในเดือนธันวาคม 2561

เพื่อให้การเตรียมข้อมูลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยค.. [2561-11-03]

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 โหลดเอกสาร 1

ให้สมาชิกที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ติดต่อขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี .. [2561-08-15]

อ่านทั้งหมด

บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
สถานที่ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ จำกัด
36/2 ซอย 28 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ (053) 122819 – 21
โทรสาร (053) 122733

แผนที่สหกรณ์

เลขที่บัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 547-1-29461-0

ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลด...