23 พค. 2561 เวลา น..

ระบบสมาชิก

head-people

นายบรรจง พลฤทธิ์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกเงินฝากประจำ 6 เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป โหลดเอกสาร 1

ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียง.. [2561-03-20]

ปรับเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญ สำหรับข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (เร่ิม 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป) โหลดเอกสาร 1

ปรับเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญ สำหรับข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (เร่ิม 2 เมษายน 2561 เ.. [2561-03-20]

ปรับเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ สำหรับข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย โหลดเอกสาร 1

ปรับเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ สำหรับข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/พนักงานมหาวิ.. [2561-04-04]

เงินกู้โครงการใหม่! เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นกรณีพิเศษ (เร่ิม 19 มี.ค 2561 เป็นต้นไป) โหลดเอกสาร 1

* เงินกู้โครงการใหม่! เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นกรณีพิเศษ (เร่ิม 19 มี.ค 2561 เป.. [2561-03-20]

เงินกู้โครงการใหม่! เงินกู้สามัญกรณีพิเศษสินเชื่อสวัสดิการเพื่อสมาชิก (เร่ิม 19 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป) โหลดเอกสาร 1

เงินกู้โครงการใหม่! เงินกู้สามัญกรณีพิเศษสินเชื่อสวัสดิการเพื่อสมาชิก (เร่ิม 1.. [2561-03-20]

อ่านทั้งหมด

บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
สถานที่ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ จำกัด
36/2 ซอย 28 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ (053) 122819 – 21
โทรสาร (053) 122733

แผนที่สหกรณ์

เลขที่บัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 547-1-29461-0

ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลด...