ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ณ โรงพลศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 11.00 น. สมาชิกต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน "อย่าลืมพกบัตรมาด้วยนะคะ"
 
   
   
   
   
 
วันนี้ คน
ตลอดปี คน
ตั้งแต่เริ่ม คน
     
 
     
  9 กุมภาพันธ์ 2559  
     
ดาวน์โหลด วารสาร
 
 
 
 
 
 
Web Link

 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่จำกัด
  ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 547-1-29461-0
 
 
 
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทั่วไปเพื่อการดำรงชีพ โหลดเอกสาร1 || โหลดเอกสาร2
เริ่มเปิดให้ยื่นกู้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารคำขอกู้ได้ตามไฟล์แนบ [2016-01-28]
 
ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฺฯ ประจำปี 2559-2560 โหลดเอกสาร1
[2016-01-18]
 
เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นเพ่ิมกรณีพิเศษแล้ว โหลดเอกสาร1
สหกรณ์เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารดาาวโหลด 1 [2015-08-10]
 
ปรับเกณฑ์เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิตใหม่ โหลดเอกสาร1
สหกรณ์ฯ ปรับเกณฑ์เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิตใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป [2015-02-12]
 
เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อทัศนศึกษา โหลดเอกสาร1
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ได้กำหนดเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อทัศนศึกษาภายใน และต่างประเทศ (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ) [2015-02-12]
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การส่งเงินค่่างวดเงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต. . .(คลิกเพื่ออ่านต่อ) โหลดเอกสาร1 || โหลดเอกสาร2
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2556 เห็นชอบให้กำหนดการส่งคืนเงินค่างวดเงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาชีวิตให้ส่งชำระไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของวงเงินทุกวงเงิน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป มีผลบังคับใช้กับสัญญาใหม่ และสัญญาที่ขอเพิ่มวงเงินทุกสัญญา [2013-04-04]
 
 
 

ภาพบรรยาการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559

  
[ 2016-01-18 ]
 

ประชุมผู้ประสานงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559

  
[ 2016-01-18 ]
 

ประชุมผู้แทนสมาชิกประจำหน่วย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

  
[ 2016-01-18 ]
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด
ที่ตั้ง : 36/2 ซอย 28 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ (053) 122819 – 21
โทรสาร (053) 122733
 
   
User : 
Pass : 
 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
  ออมทรัพย์  2.0
  ออมทรัพย์พิเศษ  3.75
  ออมทรัพย์พิเศษรายเดือน  4.25
  ออมทรัพย์พิเศษ 2  4.00
  ฝากประจำ 12 เดือน  4.50
  ทวีทรัพย์  
 ทวีทรัพย์ 1 (24 งวด)
4.25
 ทวีทรัพย์ 2 (36 งวด)
4.50
 ทวีทรัพย์ 3 (48 งวด)
4.75
  เพิ่มพูนทรัพย์ 3 ปี  4.25
  เพิ่มพูนทรัพย์ 5 ปี  
 ปีที่ 1
4.30
 ปีที่ 2
4.40
 ปีที่ 3
4.50
 ปีที่ 4
4.60
 ปีที่ 5
4.80
  เพิ่มพูนทรัพย์ 6 ปี  
 ปีที่ 1
4.50
 ปีที่ 2
4.60
 ปีที่ 3
4.70
 ปีที่ 4
4.80
 ปีที่ 5
4.90
 ปีที่ 6
5.00
 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
ประเภทบริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
  เงินกู้สามัญ  
 กู้หุ้นหรือเงินฝาก ไม่เกิน 120 งวด
6.50
 กู้หุ้นหรือเงินฝากตั้งแต่121–180งวด
6.75
 กู้หุ้นหรือเงินฝากตั้งแต่181–300งวด
7.00
 เงินกู้สามัญ ไม่เกิน 120 งวด
6.75
 เงินกู้สามัญ ตั้งแต่ 121 – 180 งวด
7.00
 เงินกู้สามัญ ตั้งแต่ 181 – 300 งวด
7.25
  เงินกู้ฉุกเฉิน  6.50
  เงินกู้สามัญกรณีพิเศษทุกประเภท  6.75
  กู้เพื่อซื้อครุภัณฑ์  เกณฑ์เดียวกับสามัญ
  เงินกู้เพื่อพัฒนาชีวิต  
 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
7.00
 วงเงินเกิน 100,000 บาท
7.25
Coppyright © 2008 - 2009 Chiangmai-esc. All Rights Reserved. Payments are carried out by Jetimpex, Inc. Design By Modngan.com
หน้าหลัก | รู้จักองค์กร | ข้อบังคับ / ระเบียบการ | DOWNLOAD | บริการ | ติดต่อสอบถาม