19 ตค. 2562 เวลา น..

login
head-people

นายบรรจง พลฤทธิ์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 จำนวน 200 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท โหลดเอกสาร 1

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 สหกรณ์ฯ จะดำเนินกา.. [2562-08-28]

เปิดให้บริการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษเงินปันผลแล้ว เริ่ม 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562 โหลดเอกสาร 1

เปิดให้บริการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษเงินปันผลแล้ว เริ่ม 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 ธั.. [2562-07-30]

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้สมัครสอบเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ฯ โหลดเอกสาร 1

ให้มารายงานตัวในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 เป็นต้นไป [2562-05-29]

อ่านทั้งหมด

บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
สถานที่ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ จำกัด
36/2 ซอย 28 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ (053) 122819 – 21
โทรสาร (053) 122733

แผนที่สหกรณ์

เลขที่บัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 547-1-29461-0

ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลด...