19 พค. 2562 เวลา น..

login
head-people

นายบรรจง พลฤทธิ์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้ยื่นแบบขอรับทุนบุตรสมาชิก (สามัญ) ของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค ถึง วันที่ 30 มิ.ย 2562 โหลดเอกสาร 1

สมาชิกสามัญของสหกรณ์ฯ สามารถย่ื่นแบบขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 ได้ตั้งแ.. [2562-05-08]

เปิดให้บริการเงินกู้สามัญกรณ๊พิเศษฯ ประเภทลดหนี้สถาบันการเงินอื่นของสมาชิกกลุ่มข้าราชการครู โหลดเอกสาร 1

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบ.. [2562-04-03]

งดรับสมัครสมาชิกในเดือนธันวาคม 2561

เพื่อให้การเตรียมข้อมูลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยค.. [2561-11-03]

อ่านทั้งหมด

บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
สถานที่ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ จำกัด
36/2 ซอย 28 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ (053) 122819 – 21
โทรสาร (053) 122733

แผนที่สหกรณ์

เลขที่บัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 547-1-29461-0

ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลด...