28 พย. 2565 เวลา น..

X-Close
head-people

นางนิตยา บุญเป็ง

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2566

สส.ศธ.ชม , สส.ชสน , สส.อค , สส.ชสอ ลิ้งค์ประกาศจากสมาคม [สส.ศธ.ชม] การเก็บเงิน.. [2565-11-16]

งดรับสมัครสมาชิกในเดือนธันวาคม 2565 โหลดเอกสาร 1

เพื่อให้การเตรียมข้อมูลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าร.. [2565-11-01]

ประกาศเชิญชวนเสนอประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ โหลดเอกสาร 1

ผู้สนใจและประสงค์จะเข้าประกวดราคา ติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารประกวดราคา ได้ที่ส.. [2565-11-01]

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 โหลดเอกสาร 1

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 จำนวน.. [2565-09-07]

อ่านทั้งหมด

สถานที่ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่ จำกัด
36/2 ซอย 28 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ (053) 122819 – 21
โทรสาร (053) 122733

แผนที่สหกรณ์

เลขที่บัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชียงใหม่จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 547-1-29461-0

ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลด...