13 เมย. 2564 เวลา น..

login
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายวงเงินกู้รวมทุกประเภทของสหกรณ์

ขยายวงเงินกู้รวมทุกประเภทของสหกรณ์ - สมาชิกกลุ่มข้าราชการครู และบุคลากรทางการศ.. [2564-03-31]

เปิดให้บริการเงินกู้โครงการใหม่สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เริ่ม 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โหลดเอกสาร 1

สหกรณ์ฯ เปิดให้กู้ "โครงการเงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อความมั่นคงของชีวิต&q.. [2564-03-31]

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด โหลดเอกสาร 1

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิก.. [2564-03-01]

อ่านระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โหลดเอกสาร 1

อ่านระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ได้ที่นี่เลยค่ะ [2564-01-12]

งดรับสมัครสมาชิกในเดือนธันวาคม 2563 โหลดเอกสาร 1

งดรับสมัครสมาชิกทุกประเภทในเดือนธันวาคม 2563 โดยมีผลสำหรับผู้ที่ได้ยื่นใบสมัคร.. [2563-10-20]