14 สค. 2565 เวลา น..

X-Close
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย โหลดเอกสาร 1

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ประกาศสอบราคาจ้างเหมา.. [2565-06-16]

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา โหลดเอกสาร 1

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี .. [2565-05-12]

เปิดให้บริการเงินกู้เพื่อบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ โหลดเอกสาร 1

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การให้กู้เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด (อ่านรายละเอียดตามไฟล์ด.. [2565-04-29]

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โหลดเอกสาร 1

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบ.. [2564-11-02]

ปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อรวมหนี้ฯ สำหรับข้าราชการครู เร่ิม 1 ก.ย 2564 ถึง 31 ต.ค 2564 โหลดเอกสาร 1

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอ.. [2564-09-02]

ปรับเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญกรณีพิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก เร่ิม 1 ก.ย 2564 เป็นต้นไป โหลดเอกสาร 1

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับ.. [2564-09-02]

ขยายวงเงินกู้รวมทุกประเภทของสหกรณ์

ขยายวงเงินกู้รวมทุกประเภทของสหกรณ์ - สมาชิกกลุ่มข้าราชการครู และบุคลากรทางการศ.. [2564-05-22]